Poziv za razgovor za radno mjesto nastavnika/ice filozofije

Na temelju članka 10. stavak 6. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) vezano za natječaj koji je objavljen dana 1.6.2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Gimnazije Franje Petrića Zadar za radno mjesto nastavnika filozofije, na neodređeno i nepuno radno vrijeme od 8 sati u nastavi tjedno, odnosno 15 sati tjedno objavljuje

LISTU KANDIDATA

za radno mjesto nastavnik/ica filozofije

Povjerenstvo je utvrdilo listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a čije su prijave pravodobne i potpune:

 

Redni broj:

 PREZIME I IME KANDIDATA

1.

Bišćan Bruna

2.

Buljat Dino

3.

Ilić Marko

4.

Kero Antonija

5.

Lončar Matea

6.

Maričić Marija

7.

Volarević Marija

                                                            POZIVAJU SE

 navedeni kandidati na razgovor (intervju) s Povjerenstvom.

Razgovor (intervju) s  Povjerenstvom održat će se dana  24.6.2020.   u Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26, u knjižnici Škole, u 12.00 sati.

Na razgovoru (intervjuu) kandidat je dužan predočiti osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću identifikacijsku ispravu s fotografijom radi utvrđivanja identiteta.

Kandidat koji ne može dokazati identitet i kandidat koji nije pristupio razgovoru (intervjuu) s Povjerenstvom u naznačeno vrijeme, ne smatra se više kandidatom natječaja.

Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad u Školi te rezultate ostvarene u njihovu dosadašnjem radu.

Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.

Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na razgovoru (intervjuu).

Poziv za razgovor (intervju) objavljen je dana  18.6.2020.  na mrežnoj stranici Gimnazije Franje Petrića Zadar www.mioc.hr

POVJERENSTVO ZA PROCJENU I VREDNOVANJE KANDIDATA

KLASA: 602-05/20-06/01

URBROJ: 2198-1-57-20-239