Obavijest učenicima putnicima 2015./2016.

Učenici prvih razreda  koji koriste međumjesni javni prijevoz, a  udaljenost od adrese u mjestu prebivališta odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara imaju pravo na sufinanciranje 75 % troškova međumjesnog javnog prijevoza.

Iznimno pravo na financiranje 100 % cijene mjesečne karte mjesnoga i međumjesnoga javnog prijevoza ostvaruju učenici ako su:

-         članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Pravo sufinanciranja odnosno financiranja troškova javnoga prijevoza prema navedenim kriterijima ne ostvaruju učenici:

-         koji su smješteni u učeničkome domu koji se nalazi u istome mjestu njegova školovanja

-         kojima se troškovi prijevoza u cijelosti financiraju iz drugih izvora (učenici koji imaju prebivalište na otocima, programi jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i dr.)

-         koji su smješteni u privatnom smještaju u mjestu školovanja.

Molim učenike prvih razreda koji ispunjavaju uvjete za sufinanciranje 75 % troškova međumjesnog javnog prijevoza i one koji ostvaruju pravo na financiranje u visini 100 % troškova mjesnog i međumjesnog prijevoza da dođu u tajništvo kako bi popunili odgovarajuću potvrdu radi ostvarivanja navedenih prava kod prijevoznika.

Učenici drugih, trećih i četvrtih razreda koji su u prethodnom razdoblju ostvarivali pravo na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza to pravo ostvaruju i u razdoblju rujan – prosinac 2015.g. te nisu obvezni ispunjavati potvrdu, osim u slučaju promjene prebivališta/boravišta, prijevoznika ili drugih preduvjeta za ostvarivanje prava.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.