Djelatnici

Ravnateljica: Blanka Pedišić
 
 • Stručni suradnici
 
Pedagoginja: Antonija Kero
Knjižničarka: Hajdi Škarica
Voditelj smjene: Alida Mikulić, Anita Žepina
 
Satničar: Gojko Bukvić
Ispitna koordinatorica: Elizabeta Dorkin-Milković
 
 • Nastavnici po predmetima
 
   
 • Hrvatski jezik:
Valentina Brać, Jelena Miloš Kupčak, Nikolina Stulić, Sanja Vlahović
 • Engleski jezik
Marija Bogdanić, Iva Rončević, Ana Žaja, Vera Motušić
 • Njemački jezik
Alida Mikulić, Dubravka Radman, Marina Vujević
 • Talijanski jezik
Alida Mikulić, Iva Rončević, Dubravka Radman
 • Latinski jezik
Vera Motušić
 • Glazbena umjetnost
Jelena Laća
 • Likovna umjetnost
Zvjezdana Dunatov, Valentino Radman
 • Psihologija
Vanja Vulić
 • Logika
Siniša Matić
 • Filozofija
Zvjezdana Dunatov
 • Sociologija
Siniša Matić
 • Povijest
Nikola Markulin, Davor Smolić
 • Geografija
Snježana Čulig, Hrvoje Madžar
 • Matematika
Andrea Katunarić, Anita Žepina, Marinela Hordov, Dean Raonić
 • Fizika
Martina Jeršek, Andrea Katunarić, Davor Katunarić
 • Kemija
Elizabeta Dorkin-Milković, Renata Ruić Funčić
 • Biologija
Sanja Šimac, Doma Zidar (Tajana Morović Tolja - zamjena), Danijel Gulin
 • Informatika
Gojko Bukvić, Marin Pašić, Hrvoje Jednaković
 • Politika i gospodarstvo
Nikola Markulin
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
Helena Hordov, Ante Jerolimov
 • Vjeronauk
Marija Klanac-Jozić
 • Etika
Siniša Matić