SCOGIS - O projektu

Erasmus+ KA1 projekt ''Samopouzdanje darovitih učenika'' - Strengthen self-confidence in gifted students - SCOGIS 

Školi je odobren projektni prijedlog za stručno usavršavanje nastavnika za

2019./2020. g., za program Erasmus+ Ključna aktivnost 1 za područje općeg obrazovanja.

Za provođenje projekta pod nazivom ''Samopouzdanje darovitih učenika'' (Strengthen self-confidence in gifted students - SCOGIS) školi je odobrena financijska potpora od  13. 170,00 EUR. Projekt je usmjeren osnaživanju nastavnika i stručnih suradnika za rad s darovitim učenicima. Naglasak je stavljen na jačanje samopouzdanja i motivacije  učenika usvajanjem novih strategija, metoda i oblika učenja i poučavanja, poticanje kreativnosti te razvijanje digitalnih, jezičnih i socijalnih kompetencija. Projektom su planirane dvije mobilnosti za šestero sudionika. Troje će nastavnika pohađati strukturirane tečajeve u Rumunjskoj, a troje u Španjolskoj. Nakon realiziranih mobilnosti nastavnika slijede projektne aktivnosti usmjerene na primjenu novostečenih znanja i vještina u nastavne i izvannastavne aktivnosti  te diseminacija i evaluacija rezultata. Projekt koordiniraju školska knjižničarka Hajdi Škarica i pedagoginja Antonija Kero.

http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/odluka-o-dodjeli-financijske-potpore-za-projektne-prijedloge-u-okviru-kljucne-aktivnosti-1-za-podrucje-odgoja-i-opceg-obrazovanja-rok-12-veljace-2019/

Priloženi dokumenti: