Javni natječaj - stjecanje prvog radnog iskustva

Natječaj

Na temelju Plana prijema pripravnika stručnih suradnika u školskim ustanovama, Ministarstva znanosti i obrazovanja, (KLASA: 602-02/18-07/00459, URBROJ: 533-05-18-0009, od 23. listopada 2018.), a u svrhu provedbe mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ čiji je nositelj Hrvatski zavod za zapošljavanje, ravnateljica Gimnazije Franje Petrića Zadar,  Blanka Pedišić, prof. raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA KROZ MJERU HZZ-a „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ za radno mjesto

  1. Stručni suradnik – psiholog, 1 izvršitelj/ica  na određeno vrijeme od 12 mjeseci u punom radnom vremenu (40 sati tjedno)

Opširnije...

Natječaj - biologija (25.10.2018.)

Natječaj

Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13., 152./14., 7/17., 68/18.), Gimnazija Franje Petrića Zadar, Obala kneza Trpimira 26 – Zadar, raspisuje

                                                       NATJEČAJ

                         za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto

1. nastavnik/ica biologije, na određeno i nepuno radno vrijeme, 11 sati u nastavi tjedno, odnosno 20 sati tjedno – 1 izvršitelj/ica

 

Opširnije...

NATJEČAJ za odabir sudionika projekta u okviru Erasmus + programa Agencije za mobilnost i programe EU

Raspisan je natječaj za odabir sudionika projekta u okviru Erasmus + KA1 programa (mobilnost u svrhu učenja za pojedince) Agencije za mobilnost i programe EU.

Više pogledajte ovdje!

Rok za prijavu je 31. listopada 2018. godine.

 

Javni poziv za primanje osoba na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 59. Zakona o radu (Narodne novine 93/14., 127/17.),  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (Narodne novine 57/12., 120/12., 16/17.), ravnateljica Gimnazije Franje Petrića Zadar, Blanka Pedišić, prof. raspisuje

JAVNI POZIV ZA PRIMANJE OSOBA NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Detalje poziva možete pogledati ovdje.