Obavijest o jednodnevnom izletu u Zagreb - Interliber 2013.

Interliber 2013.Polazak na jednodnevni izlet u Zagreb, petak, 15. studenoga 2013. je u 8.00 sati ispred Škole. Polazak iz Zagreba za Zadar je u 18.00 sati s parkirališta Velesajma (s istog mjesta gdje će se iskrcati po dolasku u Zagreb).

Svi učenici dužni su se pridržavati rasporeda sjedenja po autobusima, a učenici koji žele ostati u Zagrebu dužni su razrednicima dostaviti pismeni pristanak roditelja. Razrednici (osim prvih razreda koji imaju organiziran posjet ZOO-vrtu i odlazak u grad) se svaki sa svojim razredom dogovaraju o načinima na koji će organizirati slobodno vrijeme, nakon posjeta izložbi.

NAPOMENA: Pri polasku učenici će se ukrcavati u autobuse po rasporedu koje će im obznaniti razrednici, tj. profesori voditelji autobusa, a koji je razred u kojem autobusu pisat će na autobusu.

Ravnateljica:
Blanka Pedišić, prof.