OBAVIJEST 

Nova web stranica naše škole 8. veljače 2024. puštena je u produkciju te je dostupna na sljedećoj poveznici:

https://gimnazija-fpetrica-zd.skole.hr/

Za sada će ostati dostupna i ova stranica na adresi www.zd-mioc.hr ali se na njoj više neće objavljivati ništa novo.

Obavijest za učenike - nastava u 2. polugodištu 2023./2024.

Nastava u drugom polugodištu počinje u ponedjeljak, 8. siječnja 2024. Prvi tjedan nastave u jutarnjoj smjeni su prvi i drugi razredi.

Ravnateljica:

Blanka Pedišić, prof.

 

Obavijest o odabiru putničke agencije (4-2023)

 

 

OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA PROVEDBU VIŠEDNEVNE EKSKURZIJE U PRAG (4/2023)

Za detalje kliknite ovdje.

Predsjednica povjerenstva:
Alida Mikulić, prof.

Odluka o odabiru udžbenika povijesti za 4. razred

Na temelju članka 10. točke 3. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu („Narodne novine“ broj 116/18, 85/22), a sukladno Obavijesti Ministarstva znanosti i obrazovanja o odabiru novog udžbenika Povijesti za 4. razred (KLASA: 602-09/23-01/00127, URBROJ: 533-06-23-0001, od 14.12.2023.) stručni aktiv povijesti dana 18.12.2023. donosi

 

ODLUKU O ODABIRU UDŽBENIKA POVIJESTI ZA 4. RAZRED

Dokument možete preuzeti ovdje.

Obavijest o odabiru putničke agencije (2-2023)

 

 

OBAVIJEST O ODABIRU PUTNIČKE AGENCIJE ZA PROVEDBU PUTOVANJA U GARDALAND (2/2023)

Za detalje kliknite ovdje.

Predsjednik povjerenstva:
Gojko Bukvić, prof.

Popis odabranih ponuda (4-2023)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 4/2023 i izbor najpovoljnije ponude za maturalno putovanje objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Prag.

Za detalje kliknite ovdje.

 

Predsjednica povjerenstva:
v.r. Alida Mikulić, prof.

Popis odabranih ponuda (2-2023)

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva 2/2023 i izbor najpovoljnije ponude za putovanje objavljuje

 

POPIS ODABRANIH PONUDA

koje će biti predstavljene roditeljima učenika za koje se organizira putovanje u Gardaland.

Za detalje kliknite ovdje.

 

Predsjednik povjerenstva:
v.r. Gojko Bukvić, prof.

Javni poziv za ponude 04-2023

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ br. 67/14., 81/15., 53/21.) Gimnazija Franje Petrića Zadar objavljuje javni poziv za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za Ponudu možete preuzeti ovdje.

Odluka o poništenju javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 03-2023

Na temelju članka 14. stavak 8. Pravilnika o izvođenju ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“, br. 67/14, 81/15, 53/21),  Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude za maturalnu ekskurziju (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  dana 20.11.2023. donijelo je

ODLUKU

O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Odluku možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za ponude 03-2023

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ br. 67/14., 81/15., 53/21.) Gimnazija Franje Petrića Zadar objavljuje javni poziv za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za Ponudu možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za ponude 02-2023

Temeljem Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole („Narodne novine“ br. 67/14., 81/15., 53/21.) Gimnazija Franje Petrića Zadar objavljuje javni poziv za ponude za organizaciju izvanučioničke nastave.

Ponudu na javni poziv može dostaviti turistička agencija odnosno druga fizička ili pravna osoba koja za takve usluge ispunjava uvjete određene propisima koji uređuju pružanje usluga u turizmu ili posebnim propisima.

Ponuditelj je obvezan dostaviti ponude do roka naznačenog u obrascu, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv – ne otvaraj“ i brojem ponude. Ponude pristigle nakon roka navedenog u javnome pozivu neće se razmatrati.

Obrazac poziva za Ponudu možete preuzeti ovdje.