Djelatnici

Ravnateljica: Blanka Pedišić
 
 • Stručni suradnici

Pedagoginja: Antonija Kero, Pava Katarina Madunić

Školska knjižničarka: Hajdi Škarica

         

 

       Voditeljica smjene: Alida Mikulić
       Satničar: Gojko Bukvić
       Koordinatorica mature: Elizabeta Dorkin-Milković  

 

 • Nastavnici po predmetima
 
   
 • Hrvatski jezik:
Valentina Brać, Jelena Miloš Kupčak, Nikolina Stulić, Sanja Vlahović
 • Engleski jezik
Marija Bogdanić, Vera Motušić, Iva Rončević, Ana Žaja
 • Njemački jezik
Alida Mikulić, Dubravka Radman, Marina Vujević
 • Talijanski jezik
Alida Mikulić, Dubravka Radman, Iva Rončević
 • Latinski jezik
Vera Motušić, Ines Rakvin
 • Glazbena umjetnost
Jelena Laća
 • Likovna umjetnost
 Valentino Radman
 • Psihologija
Vanja Vulić
 • Logika
Siniša Matić
 • Filozofija
Antonija Kero
 • Sociologija
Siniša Matić
 • Povijest
Nikola Markulin, Davor Smolić
 • Geografija
Snježana Čulig, Hrvoje Madžar
 • Matematika
Andrea Katunarić, Marinela Hordov, Dean Raonić, Šime Šuljić, Anita Žepina
 • Fizika
Martina Jeršek, Andrea Katunarić, Davor Katunarić
 • Kemija
Elizabeta Dorkin-Milković, Renata Ruić Funčić
 • Biologija
Nela Mandić, Sanja Šimac, Doma Zidar
 • Informatika
Gojko Bukvić, Petra Capić, Marin Pašić
 • Politika i gospodarstvo
Nikola Markulin
 • Tjelesna i zdravstvena kultura
Helena Hordov, Ante Jerolimov
 • Vjeronauk
Marija Klanac-Jozić
 • Etika
Siniša Matić
 • Administrativno osoblje:
Tajnica: Marija Hrboka
Računovotkinja: Vanja Bekafigo, Jelena Banović Glavan 
 •  Tehničko osoblje:
Spremačice: Mira Lipovac, Vjera Mijić
Domar: Davor Sambunjak