Rezultati županijskih natjecanja 2013./2014.

Čestitke svim učenicima i mentorima!

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

A varijanta

I. razred

3. KARLO BASIOLI - mentor: Anita Žepina, prof.

II. razred

1. DANIEL PALEKA - mentor: Aida Vlainić, prof.

2. MIHOVIL STRUČIĆ - mentor: Aida Vlainić, prof.

3. DOMINIK ČOLAK - mentor: Aida Vlainić, prof.

III. razred

1. KATARINA VULIĆ - mentor: Aida Vlainić, prof.

1. PAŠKO MAJCENOVIĆ - mentor: Aida Vlainić, prof.

3. JOSIP JUKIĆ - mentor: Aida Vlainić, prof.

3. JOSIP TORIĆ - mentor: Aida Vlainić, prof.

IV. razred

2. LUKA LAZANJA - mentor: Anita Žepina, prof.

B varijanta

I. razred

3. LORA SURIĆ - mentor: Marin Pašić, prof.

 

FIZIKA

I. razred

2. TONKA HRBOKA - mentor: Davor Katunarić, prof.

3. MARIJA BATUR - mentor: Davor Katunarić, prof.

II. razred

1. DANIEL PALEKA - mentor: Davor Katunarić, prof.

2. ANĐELA BATUR - mentor: Davor Katunarić, prof.

3. DOMINIK ČOLAK - mentor: Davor Katunarić, prof.

III. razred

1. JOSIP TORIĆ - mentor: Davor Katunarić, prof.

2. KATARINA VULIĆ - mentor: Davor Katunarić, prof.

3. JOSIP JUKIĆ - mentor: Davor Katunarić, prof.

IV. razred

1. PETRA BUCIĆ - mentor: Davor Katunarić, prof.

1. JOSIP KASAP - mentor: Davor Katunarić, prof.

2. NIKO JURLINA - mentor: Davor Katunarić, prof.

3. LUKA LAZANJA - mentor: Davor Katunarić, prof.

 

POVIJEST

IV. razred

1. MATEJ MIOČIĆ - mentor: Davor Smolić, prof.

 

LOGIKA - međužupanijsko

1. JOSIP KASAP - mentor: Antonija Kero, prof.

2. KATARINA VULIĆ - mentor: Antonija Kero, prof.

2. ŠIME VRSALJKO - mentor: Antonija Kero, prof.

3. PETRA BUCIĆ - mentor: Antonija Kero, prof.

3. NIKO JURLINA - mentor: Antonija Kero, prof.

 

BIOLOGIJA

I. razred

1. FANI ŠPANIĆ - mentor: Terezija Šabić, prof.

2. DOMINIK NEKIĆ - mentor: Terezija Šabić, prof.

3. STEFAN DRČA - mentor: Terezija Šabić, prof.

II. razred

1. MATEA ŠPANIĆ - mentor: Terezija Šabić, prof.

3. ANTONIJA MILANJA - mentor: Terezija Šabić, prof.

III. razred

2. DANIJELA KREZIĆ - mentor: Jelena Lončar, prof.

IV. razred

3. BARBARA BANIĆ - mentor: Terezija Šabić, prof.

ENGLESKI JEZIK

II. razred

1. ANDRIJA BLAŽEVIĆ - mentor: Iva Rončević, prof.

2. IVAN BRATOVIĆ - mentor: Iva Rončević, prof.

IV. razred

2. FILIP BEBIĆ - mentor: Marija Bogdanić, prof.

 

INFORMATIKA

II. razred

1. DANIEL PALEKA - mentor: Gojko Bukvić, prof.

IV. razred

1. FILIP BEBIĆ - mentor: Gojko Bukvić, prof.

2. LOVRO STRIHIĆ - mentor: Gojko Bukvić, prof.

 

HRVATSKI JEZIK

I. razred

2. LUCIJA TUDOROVIĆ - mentor: Nikolina Stulić, prof.

II. razred

1. KRISTINA JURIN - mentor: Sanja Vlahović, prof.

III. razred

1. KATARINA VULIĆ - mentor: Nikolina Stulić, prof.

3. ANTE MARIĆ - mentor: Nikolina Stulić, prof.

IV. razred

2. ADRIANA MANDIĆ - mentor: Nikolina Stulić, prof.

3. SANDRA DOBRIĆ - mentor: Nikolina Stulić, prof.

 

GEOGRAFIJA

I. razred

1. FILIP IVANAC - mentor: Snježana Čulig, prof.

3. MARIJA BATUR - mentor: Snježana Čulig, prof.

III. razred

3. PAŠKO MAJCENOVIĆ - mentor: Hrvoje Madžar, prof.

IV. razred

1. JOSIP JELAČA - mentor: Hrvoje Madžar, prof.

2. JOSIP GJERGJA - mentor: Hrvoje Madžar, prof.

 

FILOZOFIJA - međužupanijsko

1. TEREZA PLANTAK - mentor: Zvjezdana Dunatov, prof.

3. ANTHONY NINČEVIĆ - mentor: Zvjezdana Dunatov, prof.

 

KEMIJA

I. razred

1. LARA ZORIĆ - mentor: Renata Ruić Funčić, prof.

3. LOVRE PETEŠIĆ - mentor: Renata Ruić Funčić, prof.

II. razred

2. DOMINIK ČOLAK - mentor: Renata Ruić Funčić, prof.

3. ANTONIO ELERŠEK - mentor: Renata Ruić Funčić, prof.

3. MARIJA STRGAČIĆ - mentor: Renata Ruić Funčić, prof.

IV. razred

2. ŠIME VRSALJKO - mentor: Renata Ruić Funčić, prof.

 

Županijska smotra LIDRANO 2014.

Literarni izričaj - prijedlog za državnu smotru

IV. razred

TEREZA PLANTAK - mentor: Sanja Vlahović, prof.